Levertijd 3 tot 4 weken - verzending gratis

Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 20 juli 2021.
Lex Meubelen hanteert de algemene voorwaarden van de Centrale Branchevereniging Wonen (CBW). Dat betekent dat deze algemene voorwaarden in overeenstemming zijn met de CBW-voorwaarden en dat Lex Meubelen zich aan de CBW-voorwaarden houdt. Deze algemene voorwaarden zijn een aanvulling op de CBW-voorwaarden.

1. Toepasselijkheid Online Verkoopvoorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassingen op al jouw online aankopen in de Lex Meubelen webshop (www.LexMeubelen.nl).

2. Orderbevestiging
Als je bij ons een aankoop doet, ontvang je een orderbevestiging, dit is tevens jouw aankoopovereenkomst. Op de orderbevestiging staat jouw unieke ordernummer vermeld. Indien je contact met ons opneemt, vermeldt dan altijd dit nummer. Op de orderbevestiging staat ook een verwachte leverweek vermeld. Dit is de week waarin wij verwachten de order te kunnen (laten) leveren. Zodra wij ermee bekend worden dat de daadwerkelijke leverweek van deze verwachte leverweek afwijkt, brengen wij jou daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

3. Aanbetaling
Bij het aangaan van de aankoopovereenkomst vragen wij een aanbetaling van maximaal 25%. Het restantbedrag dien je te betalen bij (deel)levering van de order.
Tot vijf werkdagen voor de leverafspraak kun je het bedrag aan ons overmaken. Hierna is dit helaas niet meer mogelijk, omdat wij de betaling dan niet tijdig kunnen verwerken. Je kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer BE64967153695452 onder vermelding van jouw ordernummer voorafgegaan door de tekst ORDER.

4. Bestelling wijzigen
Wanneer je jouw bestelling wil wijzigen geef dit dat zo spoedig mogelijk, bij voorkeur binnen 3 dagen na het plaatsen van de bestelling, door. Als gevolg van de wijziging kan het zijn dat de verwachte levertijd wijzigt.

In het geval van speciaal volgens jouw wensen geproduceerde artikelen bestaat de kans dat de order helaas niet meer geannuleerd of gewijzigd kan worden. Indien je in dat geval toch wenst te annuleren kunnen wij annuleringskosten in rekening brengen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een hoofdbord dat is gehalveerd of verkleind naar jouw wensen.

5. Annulering of herroepen voor levering
Voor levering kun je de bestelling schriftelijk annuleren of herroepen door een brief te versturen naar Lex Meubelen, afdeling Customer Care, Markerkant 10 136C, te (1316AL) Almere of een e-mail te versturen via het contactformulier. Vermeld duidelijk de volgende gegevens in je bericht:
• ordernummer;
• naam;
• adresgegevens;
• reden van annulering (niet verplicht).
Indien je een bedrag hebt aanbetaald, betalen wij dit bedrag zo snel mogelijk, in elk geval binnen 14 dagen retour.

In het geval van speciaal volgens jouw wensen geproduceerde artikelen bestaat de kans dat de order helaas niet meer geannuleerd of gewijzigd kan worden. Indien je in dat geval toch wenst te annuleren of herroepen kunnen wij annuleringskosten in rekening brengen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een hoofdbord dat is gehalveerd of verkleind naar jouw wensen.
6. Levering en montage
Wij leveren en monteren in heel Nederland en België. Met uitzondering van Texel verlenen wij geen montagediensten op de Waddeneilanden.
Als de ondergrond niet vlak is, kunnen wij de stabiliteit van het product niet garanderen.
Lex Meubelen is niet verantwoordelijk wanneer de producten niet passen dan wel niet gemonteerd kunnen worden op de plaats die je in gedachte hebt.

7. Retourname oude matrassen
Wij hebben de mogelijkheid om jouw oude matras(sen) mee retour te nemen en af te voeren. Vraag voor meer informatie naar de voorwaarden. Wij voeren geen andere artikelen af, tenzij bij de aankoop anders afgesproken.

8. Bezorgkosten
De bezorgkosten komen voor rekening van de koper tenzij verkoper schriftelijk vermeld dat er geen bezorgkosten van toepassing zijn.

9. Het maken van een leverafspraak
Zodra wij jouw bestelling hebben ontvangen in ons centrale magazijn, nemen wij contact op voor het maken van een leverafspraak. Nadat wij een afspraak met je hebben gemaakt, gaan we ervan uit dat we jou thuis aantreffen om de goederen in ontvangst te nemen.

Uiterlijk op de werkdag vóór de gemaakte leverafspraak ontvang je van ons een tijdsindicatie van de levering per e-mail en/ of per sms. Indien wij niet beschikken over jouw e-mailadres en mobiele telefoonnummer, kun je contact opnemen met de afdeling Planning voor het opvragen van een tijdsindicatie. De afdeling Planning is op werkdagen bereikbaar van 08.30 uur tot 20.00 uur op telefoonnummer 036 7370234(…).

Indien je na het maken van een leverafspraak verhinderd bent op de afgesproken dag, dien je dit ten laatste 2 werkdagen voor de afgesproken datum te melden aan de afdeling Planning. Bij niet tijdige annulering van de afspraak of het niet thuis treffen op de dag van aflevering, zijn wij helaas genoodzaakt hiervoor €75,00 kosten in rekening te brengen.

10. Wijzigen van jouw bezorgadres
Wijziging van het bezorgadres is in overleg met ons mogelijk. Dit kan er wel toe leiden dat wij een nieuwe leverdag moeten afspreken. De reden hiervan is dat leveringen per postcodegebied ingepland worden, waardoor we mogelijk de planning moeten aanpassen als het bezorgadres wijzigt.

11. Bijzonderheden met betrekking tot de levering van jouw bestelling
Onze bezorgservice, dan wel door ons ingeschakelde externe partners, leveren de producten daar waar jij aangeeft dat je ze het beste kunt gebruiken, met uitzondering van bestellingen die per pakketpost verstuurd worden. Je dient ervoor te zorgen dat op het tijdstip dat onze bezorgservice de bestelling komt leveren de doorgang vrij is van obstakels. Dit om schade te voorkomen. Je bent zelf verantwoordelijk voor een goede bereikbaarheid van de ruimte waar de bestelling bezorgd moet worden. Is dat niet mogelijk, dan komen eventuele daarmee verband houdende kosten voor jouw rekening.

Om de bezorging van jouw bestelling soepel te laten verlopen, willen wij je vragen ons te informeren indien:
• onze vrachtwagen de woning niet kan bereiken;
• het trapgat niet ruim genoeg is om de bestelling te kunnen leveren;
• er andere bijzondere omstandigheden zijn die een rol spelen bij het bezorgen van de bestelling.
Als we niet van tevoren op de hoogte zijn gebracht van mogelijke bijzondere omstandigheden of moeilijkheden met betrekking tot het bereiken van de woning en/of slaapkamer, is Lex Meubelen niet aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen daarvan.

Indien er voor de bezorging van jouw bestelling hulpmiddelen benodigd zijn, zoals een (verhuis)lift of kraan, dien jij hiervoor te zorgen. Indien je dat wenst, kan Lex Meubelen hier tegen vergoeding van de kosten zorg voor dragen. Je dient er te allen tijde zelf voor te zorgen dat eventueel benodigde vergunningen zijn geregeld.

De bezorgservice beschikt over een steiger voor levering tot en met de eerste verdieping. Aan levering met een steiger zitten geen extra kosten verbonden. Mocht ter plaatse blijken dat de steiger niet hoog genoeg is om jouw bestelling veilig te kunnen leveren, dan zal alsnog met een ander hulpmiddel geleverd moeten worden. De kosten voor een ander hulpmiddel komen voor jouw rekening.
Onze bezorgservice levert jouw bestelling met inachtneming van alle veiligheidsvoorschriften. Dit houdt bijvoorbeeld in dat zij niet hun veiligheidsschoenen uit mogen doen en dat zij een steiger altijd op een stevige ondergrond (niet zijnde een plat dak) moeten plaatsen.

12. Het bezorgen van jouw bestelling door onze eigen bezorgdienst
Onze bezorgdienst begint ’s morgens om 7.00 uur met het leveren van producten bij de eerste klant van die dag. In beginsel levert onze bezorgdienst niet ’s avonds en niet op weekenddagen, tenzij dit tijdens de aankoop anders is aangegeven.

13. Het bezorgen van jouw bestelling door onze externe partner
Het kan zijn dat jouw bestelling door één van onze externe partners wordt geleverd (en gemonteerd). Wij werken enkel samen met externe partners die de kwaliteit en service bieden die bij Lex Meubelen past. Indien jouw bestelling door één van onze externe partners wordt geleverd, ontvang je van ons per e-mail een bericht zodra de bestelling wordt overgedragen aan de externe partner. Wanneer wij met jou geen leverafspraak hebben gemaakt, neemt onze partner binnen 5 werkdagen contact met je op om een leverafspraak te maken.

Je kunt bij onze externe transporteur het restantbedrag bij levering contant betalen, tenzij anders aangegeven.

14. Verpakking
Al onze producten zijn zorgvuldig verpakt om beschadigingen tijdens transport te voorkomen. Wij pakken alles zorgvuldig uit op de plaats waar de bestelling geplaatst en/of gemonteerd moet worden. Het verpakkingsmateriaal nemen wij voor je mee retour.

15. Ontvangst en controle
Na het leveren en eventueel monteren en plaatsen van de producten, loopt onze bezorgservice de geleverde producten met je na. Controleer daarbij goed of alle bestelde producten geleverd zijn en of de (gemonteerde) producten geen zichtbare gebreken bevatten of beschadigd zijn. Constateer je gebreken of beschadigingen, geef dit dan duidelijk aan. De bezorger vermeldt dit dan op het ontvangstbewijs. De afdeling Klantenservice neemt vervolgens contact met je op om het gebrek te herstellen. Als alles in orde is, vraagt de bezorger je de factuur te ondertekenen en het eventueel nog verschuldigde bedrag te betalen.
Als de producten opgestuurd worden, vindt de levering plaats door een pakketdienst. In dit geval zal de bezorger de goederen niet met je nalopen. Controleer dan echter ook goed of alle bestelde producten geleverd zijn en of ze geen zichtbare gebreken bevatten of beschadigd zijn. Mocht je na controle van deze producten gebreken of beschadigingen aantreffen, neem dan contact op met onze afdeling Klantenservice. De afdeling Klantenservice is op maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 036 7370234(…).

16. Betalingsvoorwaarden
Onze bezorgservice mag uitsluitend goederen afleveren die geheel zijn betaald of bij aflevering worden betaald. De bezorgservice is verplicht de af te leveren producten mee te nemen bij het niet voldoen van het totaalbedrag bij de levering. Heb je bij levering een klacht over (een deel van) de bestelling? Dan mag je naar evenredigheid een aangepast bedrag betalen bij de levering. Maak een foto van de situatie en stuur deze direct door aan Lex Meubelen. Het restantbedrag betaal je dan op het moment dat wij het probleem hebben opgelost.
Uit veiligheidsoverwegingen vragen wij per pin te betalen. In de meeste gevallen kun je ook contant betalen bij de bezorgers. Indien dit niet het geval is, informeren wij jou tijdig hierover. Het kan zijn dat de bank een limiet hanteert voor het bedrag dat je per dag met jouw pinpas kunt betalen. Deze limiet is afhankelijk van de bank waarbij je klant bent en kan per klant verschillen. Neem hierover contact op met jouw bank. In de meeste gevallen is het mogelijk de limiet eenmalig te laten aanpassen. Bij de meeste banken kun je dit tegenwoordig ook online zelf regelen.

17. Eigendomsvoorbehoud
Lex Meubelen behoudt de eigendom van alle door haar geleverde goederen, totdat de koper volledig aan al zijn/haar betalingsverplichtingen (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) heeft voldaan.

18. Jouw herroepingsrecht
Je hebt de mogelijkheid om gedurende 14 dagen na levering de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Je kunt hiervan alleen gebruikmaken als je ons tijdig (binnen de termijn van 14 dagen na levering) laat weten dat je de koop op afstand ontbindt, door het contactformulier op onze website in te vullen, door een e-mail te sturen naar het contactformulier. of door telefonisch contact op te nemen met onze afdeling Klantenservice via 036 7370234.
Je kunt hiervoor gebruik maken van onderstaand modelformulier:
Modelformulier voor ontbinding / herroeping
Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.

Aan: Lex Meubelen, TAV afdeling Retouren, Markerkant 10 136C, te (1316AL) Almere

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van
de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)_______________________________

Naam/Namen consument(en)_____________________________________

Adres consument(en)__________________________________________

Handtekening van consument(en)
[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

___________________________________________

Datum______________________________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

19. Wanneer kun je gebruik maken van jouw recht op herroeping?
Als het product naar jouw speciale mensen geproduceerd is, kunnen wij het niet retour nemen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een hoofdbord dat is gehalveerd of verkleind naar jouw wensen.

De voorgaande voorwaarden gelden vanzelfsprekend niet als je een gegronde klacht over het product hebt die onder de wettelijke garantie of de extra garantie van Lex Meubelen valt.

Zodra je ons hebt laten weten dat je de koop op afstand ontbindt, zullen wij de order annuleren. Indien je de goederen reeds hebt ontvangen dien je deze retour te sturen. Als het product via een pakketdienst is geleverd, dan kun je het terugsturen via de pakketdienst. De kosten voor het retour sturen zijn voor jouw rekening. Het adres voor retourzendingen vind je hier.: Markerkant 10 136C, te (1316AL) Almere.

Indien het product niet per gewone post retour gezonden kan worden, kunnen wij het product bij je ophalen. De kosten hiervoor bedragen €115,00 en komen voor jouw rekening.
Het totale aankoopbedrag (inclusief eventueel berekende bezorgkosten) wordt binnen 14 dagen na ontbinding van de koopovereenkomst op jouw rekening teruggestort. Eventuele retourkosten zullen wij verrekenen met dit bedrag. De retourbetaling vindt alleen plaats als het product door Lex Meubelen in ontvangst is genomen of wanneer wij een bewijs hebben ontvangen dat het product is teruggezonden.

20. Adres voor retourzendingen
Lex Meubelen
TAV afdeling Retouren
Markerkant 10 136C, te (1316AL) Almere
NEDERLAND

21. Klachten
Als je een klacht hebt, kun je contact opnemen met onze afdeling Klantenservice via het contactformulier. De afdeling Klantenservice is op werkdagen bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer 036 7370234. Wij proberen de klacht dan naar tevredenheid voor je op te lossen. Voor de geschillenregeling verwijzen wij naar artikel 19 en 20 van de CBW-voorwaarden.

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat je kunt vinden op www.ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn bereid om deel te nemen aan een buitengerechtelijk arbitrageproces via dit platform.

 

Garantievoorwaarden
Deze garantievoorwaarden zijn geldig vanaf 1 september 2021 in Nederland.
Alle producten die verkocht worden bij Lex Meubelen zijn producten van hoogwaardige kwaliteit. Wij doen er dan ook alles aan om de kwaliteit van de producten te waarborgen. Service is onze drijfveer, daarom willen we garant staan voor een tevreden klant.

1. Toepasselijkheid Garantievoorwaarden
1.1 Indien er sprake is van een materiaal- en/of fabricagefout herstellen wij het daaruit voortvloeiende defect volgens deze garantievoorwaarden.

1.2 Deze garantievoorwaarden zijn een aanvulling op de garantievoorwaarden geldend volgens de voorwaarden van de Centrale Branchevereniging Wonen (CBW).

1.3 De garantie geldt voor de koper en niet voor opvolgende rechtverkrijgenden.

1.4 De koper dient een garantieaanvraag direct na constatering van het defect in bij (de klantenservice van) het officiële verkooppunt. Hierbij dient de koper de originele factuur te overleggen. De originele factuur moet dus goed bewaard worden.

1.5 Indien de verkoper het gebrek niet kan herstellen, dan mag zij het product vervangen door hetzelfde product of, indien deze uit de collectie dan wel niet meer leverbaar is, door een gelijkwaardig product.

1.6 Lex Meubelen kan weigeren om het product te herstellen of te vervangen wanneer dit niet in verhouding staat tot het gebrek, hierbij wordt gelet op de waarde van het product en de ernst van het gebrek. De koper heeft in dit geval recht op prijsvermindering of ontbinding. In geval van ontbinding moet de koper de verkoper op een billijke manier vergoeden voor het reeds verkregen genot. Betreft het een relatief klein gebrek, dan kan de koper de overeenkomst niet ontbinden.

1.7 Wanneer een onderdeel gerepareerd of vervangen wordt binnen de garantieperiode, dan geldt voor dit onderdeel de nog resterende garantieperiode van het complete product.
1.8 Alle afschrijvingen worden gebaseerd op het prijspeil ten tijde van de aanschaf.

2. Uitsluiting van garantie
Uitgesloten van garantie zijn:
• alle producten die niet zijn aangekocht in een Lex Meubelen winkel of de Lex Meubelen webshop;
• defecten die zijn ontstaan doordat er geen sprake is (geweest) van normaal huishoudelijk gebruik van het matras;
• defecten die zijn ontstaan als gevolg van ondoelmatig handelen, opzet, verkeerd of onoordeelkundig gebruik of reparaties die niet door de verkoper of in diens opdracht zijn verricht;
• een plaatselijk hoogteverlies (contourvorming) van 1,5 tot 2 cm, dit is bij normaal gebruik van matrassen een acceptabel verschijnsel;
• De toegestane afwijking van de lengte- en breedtemaat van de originele maatvoering van matrassen is volgens de NEN-norm als volgt:
o Toegestane afwijking van de opgegeven lengte : 20 mm;
o Toegestane afwijking van de opgegeven breedte: 20 mm;
o Toegestane afwijking van de opgegeven dikte : 10 mm.
3. Ingangsdatum garantie
De garantietermijn gaat in op de dag van levering van de bestelling.

4. Garantie op boxsprings
Alle boxsprings genieten een garantie van 3 jaar op veer- en framebreuk.

5. Garantie op matrassen en topmatrassen
5.1 De garantie op matrassen en topmatrassen is verlengbaar tot 5 jaren op basis van afschrijving, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
• de onderhoudsadviezen opgenomen in artikel 9 van deze garantievoorwaarden zijn correct gevolgd;
• de juiste aanvullende artikelen, zijnde een Lex Meubelen molton en Lex Meubelen hoeslaken, zijn gebruikt voor een optimale bescherming;
• de aanvullende artikelen zijn gelijktijdig aangeschaft met het (top) matras.
5.2 De verlengde garantietermijn wordt als volgt afgebouwd:
• 1e jaar: volledige garantie op basis van de CBW-voorwaarden
• 2e jaar: volledige garantie op basis van de CBW-voorwaarden
• 3e jaar: 40% afschrijving
• 4e jaar: 60% afschrijving
• 5e jaar: 80% afschrijving
• Na het 5e jaar: 100% afschrijving

6. Garantie op motoren, accessoires, dekbedden en kussens
Op motoren, accessoires, dekbedden en kussens geldt de garantie op basis van de CBW-voorwaarden.

7. Garantie op showroommodellen
Op showroommodellen wordt 2 jaren (gelijkmatig) afbouwende garantie geboden op verborgen gebreken. Op veer- en framebreuk geldt voor showroommodellen een 3 jaren (gelijkmatig) afbouwende garantie.
Deze garantie is niet van toepassing op het uiterlijk of eventuele beschadigingen aanwezig bij aflevering of afname van het product. De hardheid van de matrassen kan nooit aangepast worden bij showroommodellen.

8. Garantie op verkleuring
Lex Meubelen hanteert een volledige garantietermijn van 3 maanden bij verkleuring.

9. Onderhoudsadvies
Voor een optimaal slaapgenot dien je je te houden aan het volgende onderhoudsadvies:
• je dient het matras 1 keer per 2 weken te luchten en/of te ventileren;
• keer, indien mogelijk bij jouw type matras, eenmaal per maand het matras in zowel de lengte- als de breedterichting om. Zo voorkom je dat er continu druk op dezelfde plekken plaatsvindt;
• voor optimale bescherming van het matras is het noodzakelijk een goede antislip of matrasbeschermer, molton en hoeslaken te gebruiken.

10. Garantie na reparatie
Wanneer een onderdeel wordt gerepareerd of vervangen binnen de garantieperiode, dan geldt voor dit onderdeel de nog resterende garantieperiode van het complete product. Dit geldt eveneens wanneer het complete product vervangen is.

11. Na de garantietermijn
Voor de beoordeling van jouw matras na de garantietermijn brengen wij €75,00 voorrijkosten in rekening.

Winkelwagen
Scroll naar top